Kvalitní samovyšetření začíná ve stoje před zrcadlem

Budu ho provádět pravidelně každý měsíc vždy pár dní po začátku menstruace. Pomalu zvedám obě ruce vzhůru, otáčím se ze strany na stranu Pečlivě sleduji z obou stran, zda je kůže prsů hladká bez zčervenání, bez prosáknutí, které by se projevilo zvýrazněním pórů kůže.

Nevynechám ani kousek

K prsu patří téměř polovina hrudníku, kterou prozkoumám od shora dolů a pak zase nazpět.

Položím se...

Položím se, vytočím hrudník k levé ruce, kterou dám nad hlavu a tři prsty pravé ruky vložím do jamky v podpaždí. Toto je počáteční bod. Zavřu oči představím si vše, co mé prsty objeví

Tři prsty

Tři prsty mé ruky budou krok za krokem prohlížet všechny vrstvy. Na každém místě provedu tři kroužky, prsty budou postupně zvyšovat tlak a nořit se hlouběji...

Úkrok do strany

Po vyšetření místa provede můj prsteníček nebo ukazováček úkrok do strany, podle toho, zda právě vyšetřuji od shora dolů nebo naopak. Ostatní prsty se za ním přesunou. Na dolním okraji prsu nebou klíční kosti ukročí můj prsteníček dozadu. Tím začnu novou linii vyšetřování.

Tři KROUŽKY SE ZVYŠOVÁNÍM TLAKU

Vyšetřuji postupně a pečlivě kousek po kousku zevní část hrudníku od shora dolů a od zdola nahoru. Tři kroužky se zvyšováním tlaku. Vše pozoruji vnitřním zrakem.

Položím se pohodlně na záda

Jakmile se dostanu k bradavce, položím se pohodlně na záda. Objem prsu se přesune zevně a tak mám možnost si lépe vyšetřit jak bradavku, tak i vnitřní část prsu až k hrudní kosti.

Neminout žádné místečko

Sleduji pozorně, aby prsty ruky, kterou se vyšetřuji, neminuly žádné místečko v mém prsu. Vnitřní část prsu vyšetřím stejně pozorně jako zevní, ležím stále na zádech.

Na Závěr...

Jakmile jsem si jistá, že znám všechny vrstvy v podkoží i ve žláze v celém zkoumaném poli hrudníku i prsu, zopakuji vše na druhé straně. Na závěr se posadím a vyšetřím pomocí kroužků i oblast pod a nad klíční kostí.