2. Meziškolní konference je úspěšně za námi!

Ve středu 21. listopadu 2012 proběhla v Praze již druhá meziškolní konference v rámci projektu „Můžu Ti pomoct?“. Smyslem celého projektu je podpora a rozvoj primární prevence rizikového chování a vytvoření funkční metodiky a dobré praxe pro její realizaci na středních školách a ve vyšších ročnících základních škol ve spolupráci se samotnými žáky.

2. meziškolní konference se konala, stejně jako v minulém roce, v Mramorovém sále České spořitelny. Sešlo se celkem 48 prezentujících z 9 pražských škol, a přednášeli na předem daná témata: Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme, Jak jsme zaseli, tak sklízíme, Jak vnímám zdraví své a svých rodičů a Proč ráno vstanu a jdu do školy.

Cílem konference bylo dát studentům možnost se vyjádřili svými slovy a postoji k aktuálním tématům společnosti.

V rámci dopoledního bloku byla představena i Studentská akademie, která je součástí projektu “Můžu ti pomoct?”. Studentská akademie nabízí zdarma umělecké volnočasové aktivity pro žáky základních a středních škol. Na konferenci akademie studentům představil Adam Halaš, vedoucí Divadelní akademie a šéf divadla NoD, kde tato akademie pravidelně probíhá.

2. ročník meziškolní konference se vydařil, děkujeme aktivním účastníkům i jejich učitelům, kteří se nemalou měrou podíleli na jejich přípravě.

O Meziškolní konferenci:

Prezentovat nabyté zkušenosti s možností vyjádřit se vlastními slovy a postojem k aktuálním tématům tak slouží právě zmiňovaná „Meziškolní konference“.

Na každý rok jsou vyhlášena témata, v letošním školním roce byla vyhlášena tato pětice okruhů:

  • Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme
  • Školní řád, práva a povinnosti
  • Jak jsme zaseli, tak sklízíme
  • Jak vnímám zdraví své a svých rodičů
  • Proč ráno vstanu a jdu do školy.

Studenti pohovoří v krátké prezentaci o zvoleném tématu a společně s pedagogy proberou nejrůznější možnosti v rámci prevence rizikového chování. Studenti si samí volí formu prezentace a na vlastní kůži si vyzkouší promluvit k širší školské veřejnosti. Cílem konference je pak možnost, aby se studenti vyjádřili svými slovy a postojem k aktuálním tématům společnosti.

K projektu vznikla v roce 2010 i tzv. Studentská akademie nabízející zdarma volnočasové aktivity pro žáky základních a středních škol. V říjnu loňského roku proběhl první ročník, na jehož základě vznikl Sborník s prezentacemi studentů. V letošním roce se mohou nově připojit i žáci 8. a 9. Tříd základních škol.

Galerie

Komentáře