Zahojíme

Při řešení problematiky onkologické léčby je zřejmé, že i hojení ran je problém, který řeší pacienti a vzniká tak projekt Zahojíme. Projekt oslovuje pacienty s nehojící se ránou. Zahojíme přinese dostatek informací, pomůže s dosažitelností péče, propojí odborníky, pacienty a pečující. www.zahojime.cz

Galerie