PragueONCO

Ve dnech 25.- 27. ledna 2023 se uskutečnil již 14. ročník mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO.

Významnou součástí kolokvia byl pacientský seminář, který organizuje obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius.

Společnost Dialog Jessenius vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti v oblasti závažných onemocněních s přáním zlepšit komunikaci mezi zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky. Dialog Jessenius o.p.s. spolupracuje s řadou pacientských organizací sdružujících pacienty s různými onkologickými diagnózami.

Více informací najdete v sekcích jednotlivých ročníků PragueONCO.

www.worldmednet.cz/pragueonco/pacientska-sekce/

Jednotlivé projekty

PragueONCO 2013
PragueONCO 2013
PragueONCO 2012
PragueONCO 2012
PragueONCO 2011
PragueONCO 2011
PragueONCO 2010
PragueONCO 2010
PragueONCO 2014
PragueONCO2014
Další rok utekl jako voda a opět jsme se všichni setkali na našem oblíbeném pacientském semináři mezioborového onkologického kolokvia Prague Onco 2014.
PragueONCO 2015
PragueONCO 2015
Ve dnech 21. až 23. ledna 2015 se konal v hotelu Clarion v Praze 6. ročník mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO. Kolokvium jako každoročně probíhalo ve 3 dnech, začínalo seminářem pro pacienty a pokračovalo sesterskou a lékařskou sekcí.
PragueONCO 2016
PragueONCO 2016
Ve dnech 27. až 29. ledna 2016 se konal v hotelu Clarion v Praze již 7. ročník mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO. Kolokvium jako každoročně probíhalo ve 3 dnech, začínalo seminářem pro pacienty a pokračovalo sesterskou a lékařskou sekcí.
PRAGUEONCO 2017
PRAGUEONCO 2017
Ve dnech 25. až 27. ledna 2017 se konal v hotelu Clarion v Praze 8. ročník mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO. Kolokvium jako každoročně probíhalo ve 3 dnech, začínalo seminářem pro pacienty a pokračovalo sesterskou a lékařskou sekcí.
PragueOnco 2018
PragueOnco 2018
Už podeváté se v Praze konalo mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO. Významnou součástí jeho programu byl pacientský seminář.
PragueOnco 2019
PragueOnco 2019
Ve dnech 23.- 25. ledna 2019 se bude konat již 10. ročník mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO.
PragueONCO 2020
PragueONCO 2020
Ve dnech 29.- 31. ledna 2020 se konal již 11. ročník mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO. Kolokvium jako každoročně probíhal ve 3 dnech, začínal seminářem pro pacienty a pokračoval sesterskou a lékařskou sekcí. PragueONCO se konal opět v hotelu Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9.
PRAGUEONCO 2021
PRAGUEONCO 2021
PRAGUEONCO 2022
PRAGUEONCO 2022
PragueONCO 2023
PragueONCO 2023