Sídlo

Adresa

Dialog
Jessenius o.p.s.

Újezd 450/40
118 01 Praha 1

IČO 28908686

 

info@dialog-jessenius.cz

Darovací účet: 319319339/0800

Transparentní účet/sbírkový účet:

19-319319339/0800

Fakturační účet: 2182252389/0800

Kontakty

Statutární orgán
ředitel společnosti a osoba oprávněná jednat ve věci veřejné sbírky
Bc. Michaela Tůmová
michaela.tumova@dialog-jessenius.cz
+420 737 246 975
Koordinátorka
Klára Hübnerová
klara.hubnerova@dialog-jessenius.cz
+420 734 622 533
Předsedkyně správní rady a odborný garant společnosti 
Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
petra.tesarova@vfn.cz
Komunikace
Michaela Dvořáková
misadvorakova99@gmail.com