Ruce na prsa

Kampaň „Ruce na prsa“, která má upozornit a přiblížit ženám v ČR důležitost prevence a naučit je samovyšetření prsu.

Obecně prospěšná organizace Dialog Jessenius připravuje celorepublikovou kampaň „Ruce na prsa“, která má upozornit a přiblížit ženám v ČR důležitost prevence a naučit je samovyšetření prsu.

Rakovina prsu je nejčastější forma rakoviny u žen v České republice, v současné době má u nás rakovinu prsu 72.000 žen a každým rokem přibývá 7.000 nově diagnostikovaných případů.

V ČR je 4,5 mil. žen, které bychom chtěli naučit pravidelnému samovyšetření prsu. Ve věkové skupině 20 až 45 let jsou 2 miliony žen, které ještě nespadají do pravidelného mammografického screeningu placeného zdravotní pojišťovnou. Ve věkové skupině od 45 let je zdravotní pojišťovnou hrazeno vyšetření mammografem v intervalu 2 let.

Kampaň „Ruce na prsa“ zahájíme v září 2013 za podpory ICSC (Asociace obchodních center), ve spolupráci s Českou obcí Sokolskou, Mammo centry a pacientskými organizacemi.

Partnery kampaně jsou Agrofert Nadace, ING Životní pojišťovna s projektem For You a obchodní centra v ČR. Logistickým partnerem je AAA Auto.

Kampaň „Ruce na prsa“ je celoroční akce formou stánku s vyšetřovnou, který bude umístěn v obchodních centrech po celé ČR. Vyškolený personál bude ženy informovat o správném způsobu samovyšetření, podá odborné informace a materiály k tomuto tématu.

Sledujte www.rucenaprsa.cz pro více informací.

Všechno informace o kampani najdete na www.rucenaprsa.cz

Návod jak se správně sama vyšetřit najdete zde

Pohyb našeho stánku můžete sledovat zde

Sledujte taky náš facebook