Naším mottem je:
"Vědět je klíč"

Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních, rizikovém chování, s přáním zlepšit komunikaci a to jak mezi zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky, tak mezi žáky, učiteli, vedením škol i jejich zřizovateli. Společnost má akreditaci vzdělávací instituce udělenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je zařazena do kreditního systému České asociace sester. Odborným garantem u zdravotních projektů je 1. a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.

Co
děláme

Naším cílem je rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních, jejich průběhu a léčbě a tím zlepšit komunikaci mezi zdravotníky a pacienty i mezi pacienty a rodinnými příslušníky.

K hlavním projektům patří Centrum informací onkologického pacienta www.ciop.cz při Onkologické klinice FN Motol a publikace edukativních FILMŮ pod souhrnným názvem Průvodci onemocněním www.pruvodceonemocnenim.cz, které mají pomoci pacientům s onkologickým onemocněním překonávat těžkou životní situaci a připravit je na to, co je při léčbě čeká. Kampaň Ruce na prsa www.rucenaprsa.cz se zaměřuje na osvětu časné diagnostiky rakoviny prsu. Aktivity pod názvem Hlidej.se se zaměřují na prevenci a motivaci veřejnosti k zodpovědnému přístupu k vlastnímu zdraví a životu.

Byli jsme na exkurzi v terapeutických komunitách Karlov a Němčice

Miniprojekty

Autorské čtení

Seznamuje studentky zdravotnických VOŠ a studentek bakalářských a magisterských studijních programů s problematikou komunikace s onkologickými pacienty „zážitkovou metodou“. Nabízíme studentkám autentické zážitky pacientek s cílem, aby si studentky uvědomily, jakou váhu má komunikace s pacientem.

Přednášející pacientky:
Tereza Schilerová – blog „deník raka“ https://denik-raka6.webnode.cz/blog-2018/

Edita Strusková – blog „prsa v háji“
http://prsavhaji.blogspot.com/

Adéla Rodná - blog 3 raci http://3raci.blogspot.com/

Složení společnosti

Správní rada

prof. MUDr. Petra Tesařová CSc.
Helena Geraldine Felix
Doc. MgA. Helena Třeštíková

Dozorčí rada

prof. MUDr. Pavel Klener DrSc.
RNDr. Jana Borovcová

Monika Stanieczková

Statutární orgán

Bc. Michaela Tůmová