CIOP

CENTRUM INFORMACÍ PRO ONKOLOGICKÉ PACIENTY

Pomůžeme vám projít léčbou.

www.ciop.cz

Centrum informací pro onkologické pacienty, zkráceně CIOP, si klade za cíl zvýšit informovanost onkologických pacientů a tím i zvýšit kvalitu jejich života v průběhu léčby i po ní.

Informační centrum představuje část projektu, kde dochází k osobnímu kontaktu s pacientem. Edukační sestra, která v centru poskytuje služby, bude průvodcem onemocněním onkologickým pacientům a ti se na ni budou moci obrátit v každé situaci a s každým problémem, který může během léčby vzniknout, ať už zdravotního, sociálního či psychologického rázu.

Aktivity Informačního centra:

Relevantní informace – minimalizovat riziko volně přístupných informací na internetu a „dobrých rad“
Řešení ošetřovatelských diagnóz (v kompetenci)
Maximální servis v příjemném prostředí
Psychická podpora a pomoc
Nepřímé sdělení informací od lékaře
Zprostředkování kontaktu na další odborníky (zdravotní problematika, sociální problematika apod.)

Galerie