Léčba mukozitidy v dutině ústní

Knižní průvodce léčbou mukozitidy v dutině ústní

Dialog Jessenius vydala dalšího již sedmého průvodce
pro pacienty ze série Průvodců onemocněním.Autorem knižní podoby„Průvodce postižením dutiny ústní u onkologických pacientů“ je doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D..


Průvodce je určen především pro pacienty s plánovanou nebo již probíhající onkologickou léčbou, včetně pacientů po transplantaci kostní dřeně.

 

Naším cílem je poskytnout základní informace o hlavních typech postižení dutiny ústní po chemoterapii nebo radioterapii v oblasti hlavy a krku, včetně informací o infekčních a jiných vzácnějších, ale velmi významných komplikacích, jako jsou např. reakce štěpu proti hostiteli (GVHD) po transplantaci kostní dřeně a osteonekróza čelist.

Stáhnout zdarma Průvodce postižením dutiny ústní zde

Galerie