Naším mottem je:
"Vědět je klíč"

Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních, rizikovém chování, s přáním zlepšit komunikaci a to jak mezi zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky, tak mezi žáky, učiteli, vedením škol i jejich zřizovateli. Společnost má akreditaci vzdělávací instituce udělenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je zařazena do kreditního systému České asociace sester. Odborným garantem u zdravotních projektů je 1. a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.

Co
děláme

Mezi projekty realizované Dialog Jessenius o.p.s. patří edice video průvodců onemocněním pro onkologické pacienty, osvětová kampaň Ruce na prsa, realizace dětských koutků v nemocnicích. Více zde.
Byli jsme na exkurzi v terapeutických komunitách Karlov a Němčice

Miniprojekty

Děti na školách nám samy říkají jak se chovat v rámci rizikového chování (šikana, záškoláctví, závislosti na drogách atd.)

Složení společnosti

Správní rada

Doc. MUDr. Petra Tesařová CSc, Ph.D.
Helena Geraldine Felix
Doc. MgA. Helena Třeštíková

Dozorčí rada

Prof. MUDr. Pavel Klener DrSc.
RNDr. Jana Borovcová

Monika Stanieczková

 

 

Zřizovatelky

Doc. MUDr. Petra Tesařová CSc, Ph.D.
Helena Geraldine Felix
Jiřina Faloutová
Bc. Michaela Tůmová