Dražba Vinařství roku

Při příležitosti vyhlášní nejlepšího Vinařství roku 2011 bude dne 12.4.2012 na slavnostním vyhlášení v pražské Lucerně uspořádána dražba uměleckých předmětů ve prospěch Dialogu Jessenius. Protože k těm nejzávažnějším civilizačním chorobám posledních let patří onemocnění kardiovaskulární a onkologická byl pro spolupráci v rámci projektu Vinařství roku navržen prof. MUDr. Milan Šamánek, Dr.Sc. Je mezinárodně uznávaný odborník v oblasti kardiologie a kromě svých lékařských úspěchů proslul jako propagátor umírněného pití vína, které podle něj svědčí srdci a cévám a prospívá zdraví. Svá zjištění v této oblasti popsal i v knize „Víno na zdraví“ oceněné v loňském roce v Paříži jako nejlepší česká a druhá nejlepší kniha na světě v kategorii „víno a zdraví“. Jeho pozitivní vztah k vínu předurčuje i jeho moravský původ.

Galerie

Komentáře