Brněnské onkologické dny

Těšíme se na zajímavé přednášky!  

 

Více se o Brněnských onkologickýc dnech je zde:

https://www.onkologickedny.cz/

Komentáře