Brněnské onkologické dny 2019

Těšíme se na zajímavé přednášky!  

V odborném programu BOD naleznete, kromě tradičních sekcí zaměřených na karcinomu prsu, nádory plic, nádory gastrointestinálního a urogenitálního traktu, imunoterapii a paliativní péči, i speciální bloky věnované problematice nádorů jater a pankreatu, testikulárním nádorům, robotické onkochirurgii, precizní onkologii, hereditárním nádorovým syndromům a využití radiofarmak v diagnostice a léčbě solidních nádorů. Hlavním tématem odborného programu KNZP bude problematika prevence a přístupu k lékovým a dalším závislostem, intenzivní péče v onkologii, zhodnocení vybraných metod alternativní medicíny a psychosociální podpora zdravotníků.

Více o Brněnských onkologických dnech zde:

https://www.onkologickedny.cz/

Galerie

Komentáře