Dotazník: Dispenzarizace dlouhodobých onkologických pacientů u praktických lékařů

Projekt Hlas onkologických pacientů připravil dotazník na téma: "Dispenzarizace dlouhodobých onkologických pacientů u praktických lékařů"

Cílem dotazníku je zjistit aktuální situaci v informovanosti o dané problematice. Pomoci zachytit dílčí rozdíly a realizaci
změny v praxi. Zjistit zpětné vazby od samotných pacientek a pacientů.

Děkujeme za vyplnění dotazníku. Pokud budete mít jakékoli dotazy, obraťte se na koordinátorku projektu Hlas onkologických pacientů na Ivana.plechata@pruvodcepacienta.cz

O projektu se dozvíte také na
www.hlaspacientek.cz

Odkaz na dotazník ZDE

Komentáře