XXIII. Den Marie Španělové Co chceme/nechceme vědět

PROGRAM

XXIII. Den Marie Španělové
Co chceme/nechceme vědět

20. 11. 2019
9.00 – 14.00
závodní jídelna TN

Garant: Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA

9,00-9,05 Zahájení konference
Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání

9,05-9,15 Úvodní slovo
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel

Dopolední blok přednášek

9,15-9,25 Národní registr zdravotnických pracovníků
Mgr. Jaroslava Barková, N-PP

9,25-9,35 Počty sester a jejich věkové relace
Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA, N-NZP

9,35-10,30 Proč nejsou sestry – dokážeme najít řešení?
PhDr. Alena Sehnalová, psycholog

10,30-10,45 přestávka

10,45-11,00 Manipulace s pacientem
Jakub Žákavec, DelpSys, Bc. Hana Dušková, Gynekologicko-porodnické oddělení TN

11,00-12,00 Profesionální vzhled a vystupování
Ing. Hana Vydrová, Topstyle

12,00-12,45 oběd

Odpolední blok přednášek

12,45-13,00 Není nutno, aby bylo přímo veselo
Vladimíra Šípková, Ošetřovatelská poliklinika TN

13,00-14,00 V komunikační síti
Tereza Schillerová, spisovatelka a bývalá pacientka, Bc. Michaela Tůmová, Dialog
Jessenius

Diskuse, závěr konference, vyhodnocení nejlepší přednášky

 

Komentáře