XVIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí

Ve dnech 23.-24. ledna 2020 proběhl na Univerzitě Pardubice celostátní kongres na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 

 

Představili jsme zde nový projekt Zahojíme. 

Projekt oslovuje pacienty s nehojící se ránou. Zahojíme přinese dostatek informací, pomůže s dosažitelností péče, propojí odborníky, pacienty a pečující.

Galerie

Komentáře