Očkování proti covid-19

Očkování proti onemocnění covid-19 bylo zahájeno
27. prosince 2020. Bližší informace k očkování, a to včetně odpovědí na časté otázky, najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Hlavním důvodem pro očkování je ochrana proti one- mocnění covid-19. Tato nemoc může být i smrtelná. I lidé, kteří se zotavili, mají často různé komplikace, kte- ré mohou být chronické a mohou trvat i mnoho měsíců.

V ČR jsou prozatím objednány vakcíny těchto výrobců: BIONTECH/PFIZER, MODERNA, ASTRAZENECA, JOHNSON & JOHNSON a CUREVAC.

Aktuálně (k 12. lednu 2021) jsou v zemích EU registro- vány (schváleny) vakcíny Pfizer a Moderna. Počítá se i s použitím vakcíny ASTRAZENECA. Na základě výsledků registračních studií a celého procesu posuzování vakcín v rámci registrace bude jakákoli další schválená vakcína nepochybně velmi bezpečná.

Před očkováním není nutné absolvovat žádný test na covid-19. Očkování osoby s případnou infekcí covid-19 probíhající bez příznaků nemůže vést k poškození jejího zdraví.

Očkování je plně hrazeno ze systému veřejného zdra- votního pojištění.

Pro očkované osoby zatím platí stejná protiepidemic- ká opatření (celostátní či regionální) jako pro osoby neočkované. S ohledem na to, že údaje o účinnosti vakcíny se budou vyhodnocovat až v průběhu roku, platí pro očkované osoby nadále jako doposud i povinnost karantény po kontaktu s covid-19 pozitivní osobou.

Zatím přesně nevíme, na jak dlouho jsou osoby, které covid-19 prodělaly, chráněny před novou nákazou. Dle dostupných informací je však zřejmé, že tato ochrana trvá nejméně 3 měsíce. Prodělání infekce covid-19 není kontraindikací očkování. Lidé, kteří nebyli na covid-19 testováni a prodělali ho třeba bezpříznakově, nejsou očkováním nijak ohroženi.

Nežádoucí účinky očkování proti covid-19
Vakcíny dosud schválené Evropskou lékovou agenturou jsou dostatečně bezpečné, což bylo ověřeno na desítkách tisíc lidí. Například bezpečnost vakcíny BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer byla studována u více než 44 000 lidí. U vakcín se většina vedlejších účinků objeví během prvních šesti týdnů.
Nelze, aby očkovaný člověk dostal covid-19 z očkování. Vakcíny neobsahují živý koronavirus, který způsobuje covid -19.
Většina nežádoucích účinků vakcín byla mírná nebo střední.
U vakcíny Pfizer byly hlášeny velmi časté nežádoucí účinky podobně jako u očkování proti chřipce. Během několika dní se obvykle zlepšily. Byly hlášeny u více než 1 z 10 lidí.
Jde o tyto příznaky: mírná bolest v místě vpichu (časté), únava, bolest hlavy, bolest svalů, zimnice, bolesti kloubů (méně časté), horečka (méně časté).
Časté nežádoucí účinky zahrnovaly otok v místě vpichu, zarudnutí v místě vpichu a nevolnost. Ty byly hlášeny u méně než 1 z 10 lidí.
Méně časté nežádoucí účinky, u méně než 1 ze 100 lidí, zahrnovaly zvětšené lymfatické žlázy nebo se celkově necítili dobře.
Oteklé lymfatické uzliny v paži a krku byly hlášeny 2 až 4 dny po injekci. Ty také trvají jen několik dní a nemají vliv na zdraví.

Vakcína a infekčnost
Vakcína snižuje riziko onemocnění. Někteří lidé mohou být i po očkování infikováni koronaviry a být infekční, ale bez příznaků. Problematika infekčnosti je zatím pokračující výzkumnou otázkou. Studie s vakcínami Moderna a Oxford ukazují, že je také sníženo riziko získání koronaviru.

Vakcína a rizikoví pacienti
Vakcína se doporučuje onkologickým pacientům. Je to z důvodu vysokého rizika onemocnění covid-19. Vakcína se rovněž doporučuje u lidí se zánětlivými nebo autoimunitními stavy. To zahrnuje lidi užívající léky potlačující imunitu. Opatrnosti je vhodné dbát u pacientů, kteří užívají léky ze skupiny antikoagulancií (léky na „ředění krve”), protože se vakcíny podávají do svalu a u lisí se zvýšenou krvácivostí by mohlo dojít ke vzniku krevní podlitiny. Tito
pacienti by se měli poradit s lékařem.
Doporučení jsou velmi podobná jako u vakcíny proti chřipce. Kdokoli, kdo může použít vakcínu proti chřipce, může použít vakcínu proti covid-19.
Vakcínu tedy lze doporučit lidem s těmito chorobami: HIV pozitivní, zánětlivá revmatická onemocnění (revma- toidní artritida, axiální spondylartritida, lupus), zánětlivé onemocnění střev (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida), psoriáza, roztroušená skleróza, příjemci transplantovaných orgánů, lidé na chemoterapii.
Ochrana před vakcínou ale nemusí být v těchto případech tak silná. To znamená, že i po obou dávkách vakcíny je důležité být opatrný a dodržovat protiepidemická opatření. Pokud je pandemie stále na vysoké úrovni, je tedy na místě nošení masky a společenský distanc.
V současnosti neexistují žádné léky, které nelze použít s vakcínami Pfizer a Moderna. Užíváte-li tedy jinou léčbu, můžete se nechat očkovat. Pokud máte obavy, poraďte se se svým lékařem.
Aby očkování proti covid-19 bylo co nejúčinnější, lidé by se před jeho aplikací i po ní měli zříct alkoholu. Podle britských vědců alkohol mění složení bilionů mikroorganismů žijících ve střevech, což ovlivňuje i bílé krvinky včetně lymfocytů, které vysílají protilátky proti všem virům a jsou zodpovědné i za reakci organismu na ně.
Neočkují se osoby mladší 16 let. Plošné očkování se nedoporučuje ani těhotným a kojícím ženám, protože ani tato skupina, stejně jako děti, nebyla zařazena do studií covid-19 vakcín. Pokud jste nebo kojící žena a máte o očkování zájem, poraďte se nejdřív se svým ošetřujícím lékařem.

Galerie

Komentáře