Dialog Jessenius přebírá STK pro chlapy

Plán, který pro tento projekt má Dialog Jessenius, je
zaměřit se v rámci projektu více na prevenci rakoviny
prostaty, která zasahuje ročně velké procento mužské
populace.

Naším cílem je rozšiřovat informovanost
široké veřejnosti o závažných onemocněních, s přáním
zlepšit komunikaci mezi zdravotníky, pacienty a
rodinnými příslušníky. Proto využijeme tohoto projektu
a Dialog Jessenius se soustředí nejen na prevenci, ale i
na pomoc v průběhu léčby a na lepší komunikaci a
obecnou vzdělanost společnosti o onkologických
onemocněních postihujících muže.

Galerie

Komentáře