Osobnosti pokřtily edukativní DVD pro onkologické pacientky

Film, který má pomoci ženám v boji s těžkým onemocněním, představil v pondělí Dialog Jessenius v Praze společně s jeho kmotry - předsedkyní Poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou, primátorem Bohuslavem Svobodou, onkogynekologem Davidem Cibulou, onkoložkou Petrou Tesařovou a herečkou Ivou Kubelkovou.

Film Nejčastější gynekologické malignity je po filmu Karcinom prsu již druhým v řadě ze série edukativních filmových Průvodců. Filmy na DVD získají pacienti zdarma na specializovaných pracovištích nebo v pacientských organizacích. Současně si je mohou volně stáhnout na webových stránkách www.dialog-jessenius.cz. Společným mottem projektu Průvodci onemocněním pro onkologické pacienty je věta: „Vědět je klíč.“

Film natočila režisérka Tereza Reichová podle scénáře, na němž se podíleli Prof. MUDr. David Cibula, CSc. a Doc. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D ve spolupráci s dalšími předními českými odborníky. Vznikl za přispění zdravotnických zařízení onkologických pracovišť a pacientských organizací po celé ČR. Film byl vytvořen díky podpoře České zbrojovky a dalších mecenášů.

Média:

http://www.protext.cz/zprava.php?id=15933

http://www.miroslavanemcova.cz/rozhovory-v-tisku/krest-dvd-pruvodce-onemocnenim-karcinomem-prsu

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/2251-12691-osobnosti-pokrtily-edukativni-dvd-pro-onkologicke-pacientky.html

http://www.hospodarime.cz/index.php/component/content/article/46-zajimavosti/13-osobnosti-pomahaji-v-boji-proti-rakovin

http://ulice.tyden.cz/zpravy/osobnosti-pokrtily-dvd-pro-onkologicke-pacientky_3758.html

http://www.cvstyle.cz/novinka/789/vedet-je-klic

http://www.prazskenovinky.cz/zpravy/z-regionu/dvd-ktere-ma-pomoci-nemocnym-zenam-pokrteno/style=print/

http://www.toplekar.cz/archiv-clanku/novy-edukativni-film-ktery-pomaha-zenam.html

http://kraje.idnes.cz/ocima-ctenaru.aspx?idc=12091910805

http://www.novina.cz/5219645/dialog-jessenius-vydal-edukativni-film-ktery-pomaha-zenam-v-boji-s-tezkym-onemocnenim.aspx

http://www.elitaajelita.cz/clanek/4570-dialog-jessenius-vydal-edukativni-film-ktery-pomaha-zenam-v-boji-s-tezkym-onemocnenim/

http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=401&z=4412

http://www.zdravi-nemoci.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=135:enam-s-onkologickym-onemocnnim-pomaha-edukativni-film&catid=22:komercni-sdeleni&Itemid=27

http://www.krab.cz/index.php?co_je=Dialog+Jessenius

http://zpravy.zona.cz/1014086/osobnosti-pokrtily-edukativni-dvd-pro-onkologicke-pacientky/

Komentáře