Druhá Meziškolní konference v rámci projektu „Můžu Ti pomoct?“ startuje

Praha 12. 11. 2012: ve středu 21. listopadu 2012 proběhne v Praze již druhá meziškolní konference v rámci projektu „Můžu Ti pomoct?“. Smyslem celého projektu je podpora a rozvoj primární prevence rizikového chování a vytvoření funkční metodiky a dobré praxe pro její realizaci na středních školách a ve vyšších ročnících základních škol ve spolupráci se samotnými žáky. Cílem konference je pak možnost, aby se studenti vyjádřili svými slovy a postojem k aktuálním tématům společnosti. K projektu vznikla v roce 2010 i tzv. Studentská akademie nabízející zdarma volnočasové aktivity pro žáky základních a středních škol.

Prezentovat nabyté zkušenosti s možností vyjádřit se vlastními slovy a postojem k aktuálním tématům tak slouží právě zmiňovaná „Meziškolní konference“. V říjnu loňského roku proběhl první ročník, na jehož základě vznikl Sborník s prezentacemi studentů. V letošním roce se mohou nově připojit i žáci 8. a 9. Tříd základních škol.

Letošní témata jsou následující:

  • Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme
  • Školní řád, práva a povinnosti
  • Jak jsme zaseli, tak sklízíme
  • Jak vnímám zdraví své a svých rodičů
  • Proč ráno vstanu a jdu do školy.

Studenti a žáci zde pohovoří v krátké prezentaci o zvoleném tématu a společně s pedagogy proberou nejrůznější možnosti v rámci prevence rizikového chování. Studenti si samí volí formu prezentace a na vlastní kůži si vyzkouší promluvit k širší školské veřejnosti.

 

Jaká byla Meziškolní konference v minulém roce? Podívejte se na videosestřih:

 

Galerie

Komentáře