Výjezd do terapeutických komunit

V letošním školním roce jsme opět uspořádali výjezdy do terapeutických komunit Sananimu. Tyto výjezdy pravidelně pořádáme v rámci projektu “Můžu ti pomoc?” zaměřeným proti závislostem mladistvých. Prvního výjezdu se zúčastnila SPŠ Dopravní Motol, na druhý výjezd jsme doprovázeli SOŠ Pedagogickou, po třetí jsme vyjeli s SPŠ Dopravní Moravská. V závěru školního roku se poslední návštěvy komunit zúčastní Eko-gymnázium a gymnázium Na Zatlance. Den plný nových poznatků začal odjezdem do terapeutické komunity Karlov. Během cesty se studenti dozvěděli informace o léčbě závislých osob na návykových látkách v České republice. Na Karlově nás přivítal terapeut a klient v léčbě, který nás měl na starosti. Provedl nás po komunitě, ukázal celé okolí a „ zvěřinec „ o který se klienti starají. Potom nás čekala diskuse s terapeutem v místnosti tzv. velká komunita, kde nás seznámil s chodem komunity. Zjistili jsme, že komunita je specializovaná na nezletilé klienty a na závislé matky, které mají při léčbě své děti. Zajímavostí je, komunita s tímto zaměřením je jediná v České republice. Po přestávce probíhala diskuse studentů s klienty této specifické komunity. Studenti pokládali otázky ohledně jejich závislosti, sociálního zázemí a spokojenosti v komunitě. Druhá zastávka byla v terapeutické komunitě Němčice. Toto léčebné zařízení je zaměřené na léčbu závislých osob. Klienti se nás ujali hned na začátku a provázeli nás po celou dobu naší návštěvy. Provedli nás po komunitě, odpovídali na dotazy a vyprávěli o své závislosti a svém životě. Výjezdy do těchto komunit jsou pro studenty vždy naplněny očekáváním, nemají představu co mohou očekávat. Při diskusích s klienty TK se dozvěděli mnoho nových informací a zajímavostí o léčbě, o okolí narkomanů, jejich osobním životě, bolestech a strachu co bude po tom, až opustí léčebnu. Při zpáteční cestě se studenti aktivně zapojili do diskuse na téma závislost - Co je primární prevence - Jak postupovat, když je můj kamarád závislý - Kam se obrátit o pomoc a o nutnosti léčby.

Komentáře