3. meziškolní konference

STUDENTI SE MOHOU PODĚLIT O SVÉ NÁZORY NA 3. ROČNÍKU MEZIŠKOLNÍ KONFERENCE V PRAZE

Ve středu 27. listopadu se mají možnost studenti středních škol v Praze vyjádřit k aktuálním tématům současnosti. Uskuteční se zde totiž již 3. ročník Meziškolní konference, která probíhá v rámci projektu „Můžu ti pomoc“ obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius, jehož cílem je prevence rizikového chování mladých lidí a snaha poskytnout jim zajímavé alternativy pro trávení volného času.

Jak je důležité mít svůj idol, co pro dnešní mladé lidi znamená domov nebo třeba jak moc se nechají ovlivnit reklamou? To je hlavní náplní letošního ročníku Meziškolní konference, která bude zahájena ve středu v 9:00 hod. v Mramorovém sále České spořitelny (Rytířská 29, Praha 1).

O tom, jak se uvedená témata dotýkají dnešní mladé generace, zde budou společně diskutovat studenti z pražských středních škol se svými pedagogy a dalšími odborníky. „Studenti mají možnost sami si zvolit formu prezentace a hlavně si také vyzkoušet na vlastní kůži, jaké je to mluvit veřejně k posluchačům,“ uvádí Michaele Tůmová, ředitelka Dialogu Jessenius.

Konference probíhá pod hlavičkou preventivního projektu „Můžu ti pomoc“, který vznikl s cílem podporovat a rozvíjet prevenci rizikového chování a zlepšit komunikaci mezi jednotlivými složkami na školách. Od roku 2010 jsou součástí projektu i umělecké workshopy zaměřené na volnočasové aktivity pražských studentů. Tyto Studentské akademie s různým uměleckým zaměřením vedou vždy výrazné osobnosti kulturní scény. “Smyslem je nabídnout studentům kvalitní volnočasovou zábavu, jenž je k ničemu nezavazuje, ale přesto pomáhá nastavovat jejich žebříček hodnot”, říká Michaela Tůmová.

Meziškolní konference probíhá pod záštitou primátora hlavního města Prahy Tomáše Hudečka.

 

Kontakt pro média:

Michaela Tůmová

ředitelka Dialog Jessenius

e-mail: michaela.tumova@dialog-jessenius.cz

 

Kateřina Martykánová

PR manager

mobil: 602 576 870

e-mail: katerina.martykanova@dialog-jessenius.cz

Galerie

Komentáře