NOVÉ DVD PRŮVODCE ONEMOCNĚNÍM - GYNEKOLOGICKÉ MALIGNITY

Naše společnost Dialog Jessenius vydala již druhý film Průvodce onemocněním - Gynekologické malignity, který je k dispozici zdarma.

Ročně je v České republice diagnostikováno 1050 až 1100 případů rakoviny děložního čípku, stejné číslo je i u zhoubných novotvarů vaječníků a vejcovodů a nádorů těla děložního bylo v roce 2007 diagnostikováno 1726. Výskyt zhoubných nádorů neustále stoupá. V rámci Evropské unie jsou patrné značné rozdíly mezi Západem a Východem: v postkomunistických zemích je toto onemocnění rozšířeno mnohem více. Zatímco v západoevropských zemích již dávno fungují programy cervikálního screeningu, v zemích bývalého východního bloku se tyto programy začaly systematicky prosazovat teprve nedávno.

Náš rozsáhlý edukační film pomůže pacientce i jejím nejbližším projít náročné období po sdělení diagnózy. Poskytne jí možnost stát se lékaři při léčbě partnerem, rozhodovat o dalším životě. Nejen pacientka, ale i rodina bude informována o její nemoci, diagnostice, léčbě a může lépe.

DVD/film bude k dispozici na onkogynekologiích, v KOC, nebo si ho můžete objednat již nyní na info@dialog-jessenius.cz.

Galerie

Komentáře