pragueonco 2015

Ve dnech 21. až 23. ledna 2015 se v hotelu Clarion Congress Hotel Prague konal již 6. ročník mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO.

Významnou součástí kongresu byl pacientský seminář, který organizuje obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius.

Ta vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti v oblasti závažných onemocněních s přáním zlepšit komunikaci mezi zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky. Dialog Jessenius o.p.s. spolupracuje s řadou pacientských organizací sdružujících pacienty s různymi onkologickými diagnózami.

Galerie

Komentáře