Nová brožura průvodce onEmocněním mukozitidou

Dialog Jessenius vydala dalšího již sedmého průvodce pro pacienty ze série Průvodců onemocněním.

Autorem brožury „Průvodce léčbou mukozitidy v dutině ústní“ je doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

 

Brožura je dostupná ZDARMA.                                     

Stáhnout zdarma Průvodce postižením dutiny ústní zde

 

Průvodce je určen především pro pacienty s plánovanou nebo již probíhající onkologickou léčbou, včetně pacientů po transplantaci kostní dřeně.

Naším cílem je poskytnout základní informace o hlavních typech postižení dutiny ústní po chemoterapii nebo radioterapii v oblasti hlavy a krku, včetně informací o infekčních a jiných vzácnějších, ale velmi významných komplikacích, jako jsou např. reakce štěpu proti hostiteli (GVHD) po transplantaci kostní dřeně a osteonekróza čelist.

Galerie

Komentáře