Druhý seminář mukozitida

Ve čtvrtek 21.5. proběhl v Masarykově Onkologickém Ústavu druhý seminář na téma "Péče o dutinu ústní u onkologických pacientů" pro zdravotní sestry. Přednášel Doc. MUDr. Samuel Vokurka a MUDr. Roman Tichý. Zdravotní sestry opět získaly skripta k této problematice, která vznikla, tak jako i samotný seminář, díky podpoře Novartis Oncology.

Galerie

Komentáře