Pragueonco 2017

Ve dnech 25. až 27. ledna proběhl v hotelu Clarion Congress Hotel Prague již 8. ročník pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO 2016. Kolokvium každoročně probíhá ve 3 dnech, začíná seminářem pro pacienty a pokračuje sesterskou a lékařskou sekcí.

Významnou součástí kolokvia je pacientský seminář, který organizuje obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius. Téma pro letošní ročník seminář je: "Život s metastázou".

Společnost Dialog Jessenius vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti v oblasti závažných onemocněních s přáním zlepšit komunikaci mezi zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky. Dialog Jessenius o.p.s. spolupracuje s řadou pacientských organizací sdružujících pacienty s různými onkologickými diagnózami.

Komentáře