Setkání pacientek

Ve středu 21. června se uskutečnilo setkání novinářek s pacientkami, které opakovaně bojují s onkologickým onemocněním prsu. Snahou bylo upozornit na téma životních podmínek metastatických pacientek, ukázat jejich potřeby a průběh léčby.

Ze statistik vyplývá, že až 30 procentům žen, které se léčily s rakovinou prsu, se nemoc vrátí, bohužel už ve čtvrtém, tedy metastatickém stádiu. Podle odhadů Národního onkologického registru v roce 2017 žije v České republice kolem 3370 žen s tímto onemocněním.

„Přestože se jedná o onemocnění nevyléčitelné, dochází díky novým možnostem léčby k zásadnímu prodlužování života těchto pacientek ve velmi dobré kvalitě, říká Petra Tesařová, přední česká onkoložka a předsedkyně správní rády Dialog Jessenius, která však upozorňuje na to, že ne vždy je to život kvalitní: „Rádi bychom, aby nemocné dostaly nejúčinnější terapii, netrpěly nežádoucími účinky léčby i příznaky nemoci a nacházely účinnou pomoc v rámci psychických, rodinných i sociálních problémů, které jim nemoc způsobuje.“

Setkání se zúčastnilo několik pacientek, které jsou důkazem toho, že i přes velmi vážné onemocní se, kterým se musí potýkat, mohou s touto nemocí žít i řadu let a plnohodnotně fungovat v rodině a případně i v zaměstnání. Shodly se na tom, že největší stress jim způsobuje obava o trvalou dostupnost potřebné účinné onkologické terapie.

Setkání proběhlo ve spolupráci s obchodním řetězcem Marks&Spencer.

Galerie

Komentáře