Seminář: Jak být lépe slyšen

Zveme vás na Seminář "Jak být lépe slyšen", který se uskuteční dne 22.11.2018 od 14,00 do 17,00 v Informačním centru pro onkologické pacienty (CIOP) ve FN Motol (budova nové onkologie, 4. patro, číslo dveří 620, doprava: bus 167 ze stanice Anděl či Na Knížecí do stanice Sídliště Na Homolce, autem z ulice Roentgenova).

Interaktivní seminář proběhne ve spolupráci se zkušeným zdravotnickým novinářem a public affairs expertem a diskutována budou zejména následující témata:

• Jak prezentovat organizaci a zejména její úspěchy v návaznosti na cílovou skupinu.


• Jak silný je můj „Case for support“?


• Stanovení cíle a prostředků k jeho dosažení a měření dopadu aktivit vzhledem k cílům (kvantitativně i kvalitativně).


• Jak medializovat aktivity – aneb co novináře zaujme.


• Media monitoring


• Jak komunikovat se stakeholdery (zejména lékaři, regulátory, politiky).


• Vytváření neformálních koalic k prosazení cíle.

Cílem semináře je posílit kompetenci zástupců pacientů, a to prostřednictvím vzájemné diskuse o výše zmíněných tématech, a to tak, aby se zvýšila schopnost pacientských organizací být informovaným a aktivním partnerem státních, odborných a regulačních autorit v oblasti hájení práv, potřeb a zájmů pacientů (dostupnost léčby, kvalita péče, informovanost, sdílené rozhodování o léčbě, kvalita života, psychologická a sociální podpora apod.).

Témata ze semináře budou následně zpracována v brožuře, která bude praktickou „kuchařkou“ pro pacientské organizace. K dispozici bude krátce po Novém roce.

Drobné občerstvení zajištěno.

Potvrzení účasti posílejte prosím na Ivana.plechata@centrum.cz

 

Informace o přednášejících:

Ing. Marcela Alföldi Šperkerová je zkušenou novinářkou. V médiích působí již 21 let, pracovala v tiskové agentuře, denících Mladá fronta DNES a Lidové noviny či týdenících Euro a Ekonom. Naposledy vedla odborný lékařský časopis AM Review, resp. Terapie. Posledních 12 let se věnuje především informování o dění ve zdravotnictví. Má také zkušenosti s vedením mediálních tréninků pro manažery i politiky.

Mgr. Markéta Pudilová je zkušenou expertkou na PR, strategii komunikace a mediarelations. Pracuje s odbornými společnostmi i pacientskými organizacemi na kampaních, připravuje s nimi tiskové zprávy, organizuje tiskové konference,

PhDr. Ivana Plechatá pracuje posledních 8 let v oblasti zdravotní a lékové politiky jako nezávislý expert (LF MU v Brně, spolupráce v rámci akademické Platformy Pharmaround a UCEP při Farmakologickém ústavu v Brně). Je zakládajícím partnerem webového portálu OZdravotnictvi.cz, čtyři roky vedla Ústav lékového průvodce z.ú., nyní je ředitelkou neziskové organizace Průvodce pacienta, z.ú, Věnuje se zejména projektům na posílení zdravotní gramotnosti u laické veřejnosti, tématu účelné a bezpečné farmakoterapie a problematice dostupnosti léčby. Spolupracuje s pacientskými organizacemi i odbornými společnostmi. Je koordinátorkou projektu Hlas pacientek s rakovinou prsu, projektu SETAP (prevence CMP) nebo projektu Senior (účelné farmakoterapie v zařízení sociálních služeb).

Galerie

Komentáře