Výroční schůze Ligy proti rakovině

19. března proběhne každoroční schůze Ligy proti rakovině v Praze, a my se ji aktivně zúčastníme!

Komentáře