DIVADELNÍ AKADEMIE ve Venuši ve Švehlovce

Pod vedením Adama Halaše, ředitele pantomimy HAMU a uměleckého šéfa NoD.

Akademie jsou zaměřeny na pohybovou stránku, studenti se učí pracovat se svým tělem, navzájem se sebou nonverbálně komunikovat.

Studentská divadelní akademie je zaměřena na přípravu zájemců o herectví, pohybové divadlo a improvizaci.
V rámci pravidelných dílen ve Venuši se studenti seznamují s metodami herectví a rozšiřují si pohybovou kulturu těla.
V letošním roce budeme pracovat zejména na komediálním projevu s použitím všech již získaných dovedností studentů. Výsledkem divadelní akademie bude společné představení.

Dílny jsou určeny především zájemcům o studium herectví a dalších divadelních žánrů.