Meziškolní konference 2012

2. ročník Meziškolní konference proběhnul 21. 11. 2012 v Mramorovém sále České Spořitelny.

Nezisková společnost Dialog Jessenius o.p.s. uspořádala v rámci projektu „Můžu ti pomoct?“ 2. ročník Meziškolní konference pro středočeskou mládež. Zúčastnilo se celkem 19 delegací z 10 škol.

Dne 21. listopadu 2012 za přítomnosti sta účastníků proběhl v honosných prostorách našeho partnera – v Mramorovém sále České spořitelny druhý ročník celopražské meziškolní konference projektu „Můžu Ti pomoct?“.


Tato akce měla dva zásadní cíle. Prvním bylo poskytnout prostor pro prezentaci a diskusi žáků pražských středních škol na předem pečlivě vybraná témata. Dílčím cílem konference pak bylo umožnit učitelům a metodickým pracovníkům získat lepší vhled do světa současných problémů mládeže a shromáždit cenné vstupy pro jejich další činnosti v oblasti primární prevence. Smyslem tohoto sborníku je shrnout ty momenty a postřehy, které jsou z tohoto hlediska dle našeho názoru nejzásadnější. Sborník je koncipován tak, aby svým čtenářům poodhalil názory, postoje a zkušenosti zúčastněných žáků ve vztahu k řešeným tématům. Zároveň však prezentuje rozmanité a kreativní přístupy žáků k vlastní prezentaci a práci. Ty jsou patrné zejména ze samotných prezentací a abstraktů, jež žáci zpracovali pro účely konference, respektive tohoto sborníku.


Konference byla určena žákům pražských středních škol, kterým poskytla prostor pro aktivní dialog o aktuálních problémech mladých lidí. Smyslem nebylo usadit žáky před autoritativní přednášející a vnucovat jim problémová témata tak, jak je vidíme my dospělí. Ba naopak – hlavní prostor konference byl určen prezentacím žáků a následné otevřené diskusi moderované zkušeným psychologem a odborníkem v oblasti práce s mládeží. Tím byl, stejně jako v minulém roce, Mgr. Aleš Kuda, jeden z autorů myšlenky projektu „Můžu Ti pomoct?“.


Příspěvky žáků a následné diskuse byly vymezeny těmito tematickými okruhy:
1. Proč ráno vstanu a jdu do školy
2. Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme
3. Jak vnímám své zdraví a zdraví svých rodičů
4. Jak jsme zaseli, tak sklízíme


Druhého ročníku konference se zúčastnili žáci a učitelé těchto škol:
• EKO Gymnázium
• Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha
• Střední průmyslová škola dopravní - Motol
• Střední průmyslová škola dopravní - Moravská
• Gymnázium Postupická
• Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s.r.o.
• VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská
• SOŠ stavební a zahradnická
• Gymnázium Na Zatlance

Sborník z 2. Meziškolní konference zde

Galerie