Můžu ti pomoct?

V současné době Studentské akademie a Meziškolní konference pořádá DĚLEJ CO TĚ BAVÍ, z.ú.
Cílem projektu je rozvoj primární prevence rizikového chování a podpora smysluplného trávení volného času mládeže.
Jsme akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

V současné době Studentské akademie a Meziškolní konference pořádá DĚLEJ CO TĚ BAVÍ, z.ú.

Prvním cílem projektu je podpora a rozvoj primární prevence rizikového chování, přizpůsobení funkční metodiky a dobré praxe pro její realizaci ve středních školách ve spolupráci se samotnými
žáky.
Druhým cílem je podpora smysluplného trávení volného času žáků, vytvořením studentských akademií. Smyslem činností je nenásilné propojení s primární prevencí a zapojení rizikových skupin do umělecko-zábavné tvorby.

V současné době Studentské akademie a Meziškolní konference pořádá DĚLEJ CO TĚ BAVÍ, z.ú.

www.delejcotebavi.com

Cíle projektu "Můžu ti pomoct?":

Průzkumem a hodnocením atmosféry zapojených škol po celou dobu projektu získáváme jasnou odpověď na jeho účinnost. Učitelé hned po zařazení školy do projektu procházejí akreditovaným vdělávacím programem zaměřeným na problematiku rizikového chování a s žáky navštíví komunity zaměřené na léčbu drogově závislých.

Kroky:

Vytvoření dobré praxe primární prevence rizikového chování - metodická a praktická podpora při tvorbě školní preventivní strategie, odpovídající potřebám a možnostem konkrétní školy: 

 

Nadace České spořitelny podporuje projekt "Můžu ti pomoct?" Video zde

Meziškolní konference

Více informací k Meziškolním konferencím najdete zde

 

Video z 1. ročníku Meziškolní konference zde

Studentská akademie

V rámci projektu "Můžu ti pomoct?" a jako jeho podpora vznikly umělecké akademie, které projekt podporují, učí děti trávit smysluplně volný čas. Studenty k ničemu nezavazuje.  Smyslem je využití kreativního potenciálu dětí a mladých lidí.

Více informací o jednotlivých akademiích a workshopech naleznete na strankách Studentské akademie a facebooku: Studentská akademie

 

Videosestřih Studentské akademie 2011/2012 od studentů z Filmové akademie zde

 

Galerie