PragueONCO 2010

Ve dnech 28. a 29. ledna 2010 proběhlo 1. pražské mezioborové kolokvium s názvem PragueONCO 2010. Druhý den kolokvia byla jeho součástí i sesterská sekce, kterou organizačně zajišťoval Dialog Jessenius. Do pražského Clarion Congresshotelu přijela stovka sester z Prahy a Středočeského kraje.

V předsednictvu usedla Gabriela Kalousková, hlavní sestra Ústavu pro péči o matku a dítě, Jarmila Košťálová, vrchní sestra Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice na Bulovce, Karolína Moravcová, vrchní sestra I. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a Jitka Němcová, vedoucí katedry ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnické. Zahájení se ujala zástupkyně Aliance žen s karcinomem prsu.

Součinnost mezi lékařem, sestrou a pacientem je základní podmínkou kvalitní ošetřovatelské péče a úspěšné léčby. Proto je důležité se setkávat a sdělovat si poznatky a zkušenosti. Mezioborové setkání sester v rámci kolokvia bylo přínosné odborně i společensky.