PragueONCO 2011

V roce 2011 Dialog Jessenius samostatně organizoval pacientskou sekci na tomto významném kolokviu.

Pacienti především prostřednictvím pacientských organizací mají stále silnější hlas v rozhodování, kde a jak léčbu své choroby uskuteční. Proto je nedílnou součástí kolokvia i pacientská sekce, kde se vzájemně obohacují pacienti a zdravotníci o zpětnou vazbu v onkologické péči. Lékaři vítají vznik pacientských organizací zaměřených na nemocné se stejnou diagnózou, neboť to je cesta jak pomoci současným pacientům zvládnout těžké období uzdravování.