PragueONCO 2013

Ve dnech 23. až 25. ledna v hotelu Clarion v Praze probíhalo 4. Pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague Onco. Kolokvium každoročně probíhá ve 3 dnech, začíná seminářem pro pacienty a pokračuje sesterskou a lékařskou sekcí. Významnou součástí kolokvia je pacientský seminář, který už třetím rokem organizuje obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius.

Společnost Dialog Jessenius vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti v oblasti závažných onemocněních s přáním zlepšit komunikaci mezi zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky. Dialog Jessenius o.p.s. spolupracuje s řadou pacientských organizací sdružujících pacienty s různymi onkologickými diagnózami.

Na pacientském semináři Prague Onco 2013 se zúčastnilo více než 60 účastníků – onkologických pacientů a zástupců pacientských organizací. V letošním roce jsme se v pacientském semináři rozhodli věnovat témantům finančním, a to se zaměřením na pacienta samotného, ale taky na fungování pacientských organizací v době finanční nestability. Jelikož součastná finanční situace je celkově velice špatná, o to větší dopad má finanční nejistota na onkologicky nemocného pacienta a jeho rodinu.

Pacientskou sekci měla v rukou moderátorka odpoledne – Doc. MUDr. Petra Tesařová Csc., lékařka Onkologické kliniky Fakultní polikliniky na Karlově náměstí v Praze a naše špičková odbornice na léčbu rakoviny prsu. Ta taky pokřtila knihu Ing. Michala Vaněčka a kolektivu autorů „Budu živ 300 let..“, která byla vytvořena pacienskými organizacemi a obsahuje příběhy pacientů s vážným onemocněním.

V první části konference věnované pacientům jsme na semináři přivítali prezentující z České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva práce a sociálních věcí. Za ČSSZ prezentovala Mgr. Renata Provazníková a PhDr. Anna Arnoldová, z MPSV nás svou účastí poctila Mgr. Kateřina Jirková. Účastníci dostali důležité informace týkající se sociálního zabezpečení pacienta. Z oblasti důchodového a nemocenského pojištění se pacienti dozvěděli podrobnosti o typech žádostí a způsobech vyplácení jednotlivých forem důchodů, vyplácení a výši nemocenské a ošetřovného a termínů a dob výplaty jednotlivých dávek. Velká část informací byla věnováná taky invaliditě, jeji stupni a formě posuzování posudkovými lékaři. Přednášející taky zpracovali množství dotazů, které někteří pacienti zaslali organizátorům předem. Nemálo dotazů bylo také zodpovězeno v diskusi, ale pacienti rovněž získali kontaktní informace, kam se můžou při kterém problému obrátit.

Druhá část pacientského semináře Prague Onco byla věnována pacientským organizacím a jejich fungování v období trhové a finanční nestability. Získávání prostředků pro neziskový sektor je velice náročná činnost, což potvrdili i zástupci jednotlivých pacientských organizací. O to složitější se tento proces stává v období, kdy dárci samotní nemají prostředky k pokrytí dalších činností nesouvisejících s předmětem jejich podnikání, kam neziskový sektor spadá. Na toto téma na Prague Onco vystoupila paní Hana Prchalová, která velice hezkou formou zasvětila představitele pacientských organizací do základů fundrisingu. Diskuse se hodně týkala témat čerpání prostředků z fondů a uskalím s tím spojeným. Radostnou zprávou pro nás je, že i v čase finanční nejistoty, se počet účastníků na pacientském semináři zvyšuje. Je pro nás proto velice důležité neustále dbát na vysoký standard přednášek a přinášet zajímavé témata semináře.

Všem prezentujícím bych ráda ještě jednou poděkovala za jejich zajímavé příspěvky a účastníkům pacientského semináře bych ráda popřála hlavně hodně zdraví.

Těšíme se na shledání na příštím ročníku Prague Onco 2014.

 

Mgr. Soňa Šatová Dialog Jessenius o.p.s.

 

www.pragueonco.cz

 

Napsali o nás:

Odborníci z ČSSZ a MPSV pomáhají veřejnosti orientovat se v problematice sociálního zabezpečení

 

Přednášky z konference ke stažení:

PragueONCO 2013 Program

PragueONCO 2013 Sociální zabezpečení pacienta Mgr. Renáta Provazníková

PragueONCO 2013 Sociální služby pro uživatele s onkologickým onemocněním

PragueONCO 2013 Lékařská posudková služba Anna Arnoldová

PragueONCO 2013 Dávky pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Kateřina Jirková

 

Galerie