PragueONCO2014

Další rok utekl jako voda a opět jsme se všichni setkali na našem oblíbeném pacientském semináři mezioborového onkologického kolokvia Prague Onco 2014.

Už se stalo standardem, že se každý rok potkává velká část zástupců stálých pacientských organizací, a snad můžu i dodat, že se na sebe každým rokem těšíme. Radostí pro mně je, že vztahy, které jsme díky Prague Onco navázali se nám daří udržovat i počas celého roku, došlo taky na spolupráci na některých projektech v rámci práce v jednotlivých pacientských organizacích.

Pacientský seminář Prague Onco se tradičně konal v prostorách konferenčního sálu hotelu Clarion Praha, dne 22.ledna. Moderováni se ujala naše už osvědčená moderátorka, a zároveň odborný garant pacientského semináře Doc. MUDr. Petra Tesařová Csc., lékařka Onkologické kliniky Fakultní polikliniky na Karlově náměstí v Praze.

Loni jsme rozdali účastníkům konference dotazník se žádosti o hodnocení úrovně konference a návrhu témat na příští ročník. Vybrali jsme pro letošek téma, které se nám v dotaznících obzvlášť často opakovalo, a to Psychická podpora pacienta během léčby i po léčbě.

Hned první zamyšlení nad možným obsahem nás přivedlo k otázce, co může pacienta opravdu podpořit po psychické stránce? Odpověď vůbec nebyla jednoznačná, dokonce nás přivedla k závěru, že každý hledá svoji podporu a motivaci jinde. Proto jsme se snažili nabídnou širokou škálu možností, jak se psychicky se svojí nemocí vypořádat. Doufáme, že si každý něco pro sebe našel.

Jako první vystoupila odbornice na poli psychologie, PhDr.Věra Reichlová z Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol s videoprezentací na téma Specifika kvality života dětských hematoonkologických pacientů po skončení léčby. Víme, jak neni jednoduche absolvovat náročnou léčbu pro dospělého pacienta, o to náročnější to je pro malé dítě a zejména pro jeho rodiče. Krátky film nám ale umožnil vidět, že děti – pacienti jsou hrdinové a svoji nemoc si leckdy tolik nepřipouští. Bylo velice motivující vidět uzdravené, už dospělé lidi, který jsou dnes silnější a statečnější než jejich vrstevníci.

Jako druhý byl kněz Mgr. Jan Blažek, kaplan UVN Střešovice, kterého jsme požádali o krátke duchovní slovo. Jeho přednáška ovšem nebyla postavena obracení pacientů na víru, ale hledal potřeby na bolesti jejích duše. Velice hezky mluvil o potřebách lidí v různých životných situacích, ať už pacientů, nebo zdravých lidí, a o tom, co všechno duchovní můžou nabídnout.

Následovala Michaela Čadková Svejkovská, ze společnosti Amélie o.s. s příspěvkem – Arteterapie jako součást podpory onkologicky nemocných. Na příkladech děl pacientů nám ukázala, čím si pacient v jednotlivých fázích onemocnění prochází a jak se umělecky vyjadřuje.

Pak nás čekala chvilka humoru v podání Zdravotního klauna Lukáše Houdka, který nám představil poslední počin klaunů – Koš plný humoru. V sále jsme se všichni smáli a opravdu na naši nemoc alespoň na chvilku zapoměli.

Dál přišlo na řadu závažné téma - Klinická etika - pole dialogu mezi pacientem a lékařem v podání MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. Viděli jsme různé úhly pohledu na jednotlivé případy medicínske praxe a možností jejich řešení.

Před přestávkou dostaly slovo i jednotlivé pacientské organizace, které se vzájemně podělily o novinky v roce 2013.

Po přestávce jsme se trošku uvolnili u Krátkého dechového cvičení jógy s lektorkou a zároveň mladou onkologickou pacientkou Martinou Adamec, s kterou jsme krásně protáhli osezené svalstvo.

Na závěr celého dne vystoupil Daniel Landa s prezentací Čarování s myslí, mentální koučing onkologického pacienta. Pan Landa se mentálnímu koučingu věnuje už několik let a úspěchy slaví zejména na poli sportu. Poté, co zjistil jak funguje motivace spotrovce, aby se dostal ke kýženému cíli, rozhodl se, že svoji metodu nabídne i pro onkologické pacienty, jejiž cílem je poprat se se svojí nemocí. Vysvětlil fungování vědomí a podvědomí, boj se strachem, a vše zakončil krátkou ukázkou relaxční techniky.

Věříme, že se všem letošní téma a jeho zpracování líbilo a každý si mohl odnést nějaké pro něj důležité informace. Pokud budete mít jakékoli návrhy, postřehy, nápady pro příští ročníky pacientkého semináře, neváhejte mně kontaktovat.

Velké díky patří samozřejmě všem prezentujícím, jako i agentuře We Make Media, která celou konferenci Prague Onco, včetně pacientského semináře pořádá.

Těším se na všechny zase o rok.

Mgr. Soňa Šatová

Dialog Jessenius o.p.s.

sona.satova@dialog-jessenius.cz

Galerie