PragueONCO 2015

Ve dnech 21. až 23. ledna 2015 se konal v hotelu Clarion v Praze 6. ročník mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO. Kolokvium jako každoročně probíhalo ve 3 dnech, začínalo seminářem pro pacienty a pokračovalo sesterskou a lékařskou sekcí.

Ve dnech 21. až 23. ledna 2015 se konal v hotelu Clarion Congress Hotel Prague již 6. ročník mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO.

Významnou součástí kongresu byl pacientský seminář, který organizuje obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius. Tento rok bylo téma Problémy při léčbě (mukozitida dutiny ústní, gastroenterologické problémy a výživa, bolest).

 

Odborné prezentace:

Mukozitida dutiny ústní pohledem onkologa - doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Mukozitida dutiny ústní pohledem zubaře - MUDr. Roman Tichý

Zvládnutí bolesti - MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.

Gastroenterologické problémy při onkologické léčbě - doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Výživa při a po onkologické léčbě - MUDr. Eva Meisnerová

Jóga pro onkologické pacienty - Kateřina Kolihová

 

Prezentace neziskových a pacientských organizací

Muži proti rakovině - doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.

loono z.s. - Kateřina Vacková

Dobrý Anděl - Martina Hovorková

Diagnóza CML/Diagnóza leukemie - Jana Pelouchová

Aliance žen s rakovinou prsu - Nikola Samková

České ILCO - Ing. Marie Ředinová

 

Všem prezentujícím ještě jednou děkujeme za účast na pacientském semináři a pacientů bychom rádi popřáli hlavně hodně zdraví.

Galerie