PRAGUEONCO 2017

Ve dnech 25. až 27. ledna 2017 se konal v hotelu Clarion v Praze 8. ročník mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO. Kolokvium jako každoročně probíhalo ve 3 dnech, začínalo seminářem pro pacienty a pokračovalo sesterskou a lékařskou sekcí.

Významnou součástí kongresu byl pacientský seminář, který organizuje obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius. Tento rok bylo téma Jak žít kvalitně navzdory metastatickému onemocnění.

Odborné prezentace:

Rakovina ve fázi metastáz - doc. MUDr.Petra Tesařová, CSc, Onkologická klinika, Praha

Tři roky projektu „Neviditelné ženy“ Aliance žen s rakovinou prsu - Eva Knappová

Když se rakovina vrací - Dr. Mgr. Zuzana Nemčíková, ZAP


Život pacientů v pozdním stadiu nemoci, soběstačnost, invalidita… a co bych si přála - Mgr. Jana
Drexlerová, Mamma Help


Rezistentní a refrakterní pacient s leukemií ve střetu medicíny a ekonomiky - Jana Pelouchová, Diagnóza
leukemie, z.s.

Život s opakujícím se onkologickým onemocněním - Jana Koželská, ARCUS - onko centrum, z.s.

Metastatický pacient z pohledu psychologie i sociální práce - Mgr. Šárka Slavíková a Bc.Michaela Čadková Švejkovská, Amelie, z.s.

V dobrém i ve zlém -Jana Karešová

Obtížná komunikace ve fázi metastatického onemocnění - co ji pomáhá a co brání? - prof. Sue Gessler, gynekologicko-onkologické centrum Londýn

 

Všem prezentujícím ještě jednou děkujeme za účast na pacientském semináři a pacientů bychom rádi popřáli hlavně hodně zdraví.

Galerie