ROZHLASOVÁ A RADIO AKADEMIE
na FAMU

Jak se dělá rozhlasová hra?
Jak vznikají zvuky?
Co je potřeba k natočení dobré reportáže?