ZHOUBNÝ NÁDOR

V České republice je velmi vysoký podíl pacientů, u kterých je nádorové onemocnění diagnostikováno až ve stádiu pokročilém.

Česká republika patří z hlediska epidemiologie zhoubných nádorů mezi nejzatíženější státy Evropy i světa

Obsah DVD

Kliknutím zobrazíte obsah kapitoly nebo video na Youtube.

Stáhněte DVD ZDARMA

Stáhněte si DVD titul Průvodce onemocněním Zhoubný nádor ve formátu IMG. Můžete ho pak lehce vypálit a věnovat vašim blízkým.

Objednejte si DVD poštou

Pokud chcete obdržet DVD poštou, stačí kliknout na tlačítko objednat.

Online video na pruvodceonemocnenim.cz

 

Česká republika patří z hlediska epidemiologie zhoubných nádorů mezi nejzatíženější státy Evropy i světa. Všechny zhoubné nádory mají incidenci 511 osob na 100 tisíc obyvatel, mortalita činí více než 262 úmrtí na 100 tisíc obyvatel.

Od roku 1995 se daří mortalitu dlouhodobě stabilizovat. Přesto kvůli rostoucí incidenci dochází k setrvalému růstu prevalence. Ta byla v roce 2007 téměř 290 000 osob I přes narůstající incidenci se u nás dlouhodobě daří stabilizovat mortalitu.

Přispívají k tomu nové léčebné metody a záchyt nádorového onemocnění v časnějším klinickém stádiu. Stále je však v České republice velmi vysoký podíl pacientů, u kterých je nádorové onemocnění diagnostikováno až ve stádiu pokročilém.

Pro usnadnění velmi náročného období po sdělení diagnózy, vydává naše společnost informativní dvd/film.

Zde pacient i rodinný příslušník najde informace o vyšetřovacích metodách, možnostech léčby, možnostech pacienta léčbu ovlivnit, rady pro lepší zvládnutí léčby i období následující.

Film bude ke stažení na našich stránkách, dále ve všech KOC i pacientských organizací, např. ILCO nebo si o něj můžete napsat na info@dialog-jessenius.cz.