PragueONCO

Ve dnech 25. až 27. ledna 2017 se konal v hotelu Clarion Congress Hotel Prague již 8. ročník mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO.

Významnou součástí kolokvia byl pacientský seminář, který organizuje obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius.

Společnost Dialog Jessenius vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti v oblasti závažných onemocněních s přáním zlepšit komunikaci mezi zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky. Dialog Jessenius o.p.s. spolupracuje s řadou pacientských organizací sdružujících pacienty s různými onkologickými diagnózami.

Více informací najdete v sekcích jednotlivých ročníků PragueONCO.

Jednotlivé projekty

PragueONCO 2013
PragueONCO 2013
PragueONCO 2012
PragueONCO 2012
PragueONCO 2011
PragueONCO 2011
PragueONCO 2010
PragueONCO 2010
PragueONCO 2014
PragueONCO2014
Další rok utekl jako voda a opět jsme se všichni setkali na našem oblíbeném pacientském semináři mezioborového onkologického kolokvia Prague Onco 2014.
PragueONCO 2015
PragueONCO 2015
Ve dnech 21. až 23. ledna 2015 se konal v hotelu Clarion v Praze 6. ročník mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO. Kolokvium jako každoročně probíhalo ve 3 dnech, začínalo seminářem pro pacienty a pokračovalo sesterskou a lékařskou sekcí.
PragueONCO 2016
PragueONCO 2016
Ve dnech 27. až 29. ledna 2016 se konal v hotelu Clarion v Praze již 7. ročník mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO. Kolokvium jako každoročně probíhalo ve 3 dnech, začínalo seminářem pro pacienty a pokračovalo sesterskou a lékařskou sekcí.
PRAGUEONCO 2017
PRAGUEONCO 2017
Ve dnech 25. až 27. ledna 2017 se konal v hotelu Clarion v Praze 8. ročník mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO. Kolokvium jako každoročně probíhalo ve 3 dnech, začínalo seminářem pro pacienty a pokračovalo sesterskou a lékařskou sekcí.